Finsk förening för tal- och språkforskning rf

Finsk förening för tal- och språkforskning rf är en nationell vetenskaplig förening vars målsättning är att främja forskning inom typiskt eller avvikande tal, språk, röst, kommunikation och växelverkan samt den praktiska tillämpningen av forskning inom dessa områden. Finsk förening för tal- och språkforskning rf ordnar årligen nationella utbildningsdagar vid namn Puheen ja kielen tutkimuksen päivät. Dessutom utger föreningen två vetenskapliga publikationer: den referentgranskade tidskriften Puhe ja kieli som utkommer fyra gånger per år samt publikationsserien Puheen ja kielen tutkimuksen päivien julkaisu som utkommer en gång per år.

Tilläggsinformation: sihteeri AT puhejakieli.fi eller tiedotus_sihteeri AT puhejakieli.fi