Tapahtumat

PUHEEN JA KIELEN TUTKIMUKSEN PÄIVÄT 2022 Sujuvaa vai sujumatonta? Puheen ja kielen sujuvuutta tutkimassa

PUHEEN JA KIELEN TUTKIMUKSEN PÄIVÄT 2021 Kieli, leikki ja pelillisyys

PUHEEN JA KIELEN TUTKIMUKSEN PÄIVÄT 2020 Kommunikoinnin häiriöiden kuntoutus: uudet menetelmät ja vaikuttavuus

PUHEEN JA KIELEN TUTKIMUKSEN PÄIVÄT 2019 Kehityksellisen kielihäiriön monet kasvot

PUHEEN JA KIELEN TUTKIMUKSEN PÄIVÄT 2018 Monimuotoinen monikielisyys

PUHEEN JA KIELEN TUTKIMUKSEN PÄIVÄT 2017 Yhteinen ymmärrys – havainnoinnista tulkintaan

PUHEEN JA KIELEN TUTKIMUKSEN PÄIVÄT 2016 Näkökulmia vuorovaikutukseen

PUHEEN JA KIELEN TUTKIMUKSEN PÄIVÄT 2015 Aikuisten neurologisperäiset puheen, kielen ja viestinnän ongelmat

PUHEEN JA KIELEN TUTKIMUKSEN PÄIVÄT 2014 Ajankohtaista lapsen kielestä

PUHEEN JA KIELEN TUTKIMUKSEN PÄIVÄT 2013 Puhe, kieli ja aivot

PUHEEN JA KIELEN TUTKIMUKSEN PÄIVÄT 2012 Puheen ja kielen sosiaalinen käyttö

PUHEEN JA KIELEN TUTKIMUKSEN PÄIVÄT 2011 Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen

PUHEEN JA KIELEN TUTKIMUKSEN PÄIVÄT 2010 Suomalainen monikielisyys ja sen haasteet

Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys järjestää / The Association of Speech and Language Research (a member of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, IALP) will organize THE 1st NORDIC CONFERENCE OF VOICE ERGONOMICS AND TREATMENT

PUHEEN JA KIELEN TUTKIMUKSEN PÄIVÄT 2008 Varhainen vuorovaikutus ja sen tutkiminen

Pages