Puheen ja kielen tutkimuksen päivät 15.-16.3.2002

Kielen kehitys ja oppimisvalmiudet - arviointi ja kuntoutus


Paikka: Folkhälsanin terveystoimintatalon auditorio, Topeliuksenkatu 20, Helsinki (bussi 18 Rautatientorilta)
Aika: 15. - 16.3.2002
Osallistumismaksu: Jäsenet 85 euroa (50 euroa/päivä) 
ei-jäsenet 110 euroa (75 euroa/päivä)
opiskelijat 45 euroa
Järjestäjä: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys r.y. (entinen Suomen logopedis-foniatrinen yhdistys r.y.)
Ilmoittautuminen: Kirsi Norberg-Haggren, Kaskenkaatajantie 18 A 1, 02100 ESPOO (kirsi.norberg-haggren@luukku.com). 
Kirjalliset ilmoittautumiset 24.2.2002 mennessä, mihin mennessä maksetaan myös ilmoittautumismaksu pankkitilille LEONIA 800016-70136580.
Lisätietoja: http://users.utu.fi/jyrtuoma/pkty/koulutus.html


Ohjelma

Perjantai 15.3.2002


Aamupäivä    
8.00-8.50 Ilmoittautuminen  
8.50 - 9.00 Päivien avaus  
9.00 - 10.00 Marja Vauras Oppimisen psykologiaa
10.00 - 10.30 Tauko  
10.30 - 11.30 Kaija Matilainen Bright Start-ohjelma ja sen  teoreettiset perusteet lapsen kielen kehittämisessä.
11.30 - 12.00 Marja Virmajoki-Tyrväinen Dysfaattisten lasten kognitiivis-sosiaalisten taitojen kehittyminen Bright Start-ohjelmalla ja opettajan ohjausprosessin arvioiminen.
12.00 - 13.00 LOUNAS  

Iltapäivä
   
13.00 - 14.00 Helena Heimo Kielenkehityksen arviointi -lähtökohdat, haasteet ja mahdollisuudet
14.00 - 14.30 Tauko  
14.30 - 15.15 Päivi Kontiola Oppimisvaikeudet kaleidoskoopissa - neuropsykologisen näkökulman yhteydet oppilaan, kodin ja koulun kokemuksiin.
15.15 - 16.00 Pirjo-Riitta Liuksila Kannattaako lasten mahdollisia oppimisvaikeuksia pyrkiä kartoittamaan ja hoitamaan ennen kouluunmenoa?


Lauantai 16.3.


Aamupäivä

Tutkimusraportteja 
(8.45 - 10.05)

   
8.45 - 9.05 Suvi Stolt Pienipainoisten keskosten varhainen kielenkehitys
9.05 - 9.25 Kirsi Nurminen Kohti kaksikielisyyttä - ensimmäinen vuosi kielikyvyssä
9.25 - 9.45 Riia Milovanov The pronunciation of English by Finnish lower secondary school students
9.45 - 10.05 Sinikka Vuonokari-Kämäräinen Paikallissijaiset ilmaukset neljän sisaruksen kahdessatoista sammakkokertomuksessa
10.05 - 10.25 Tauko  
Tutkimusraportteja 
(10.25 - 11.45)
   
10.25 – 10.45 Reeta Uronen Kiri - kielellinen harjaannuttamisohjelma Vantaan Hakunilassa
10.45 – 11.05  Outi Kaleva ja Minna Vanhala Sanasujuvuus kuusi-, kahdeksan- ja kymmenvuotiailla lapsilla.
11.05 – 11.25 Anu-Maaria Kärkkäinen Kuusivuotiaiden suomenkielisten lasten kuvannimeämistaidot.
11.25 – 11.45 
 
Eija Ylinen
 
Nopea nimeäminen ja lukutaito. Tutkimus 8-vuotiaiden lukioppilaiden ja normaalilukijoiden nopean sarjallisen nimeämisen taidoista
11.45 - 12.45  Lounas  
Iltapäivä
 


 

Helena Thuneberg
 


 

Kone pysyköön lestissään. Tietokoneavusteinen kuntoutus erityisopettajan näkökulmasta

13.30 - 14.00 Tauko  
14.00 - 14.45 Pirjo Korpilahti Tehoa kuulohahmotukseen - neurofysiologiseen teoriaan tukeutuvia menetelmiä
14.45  - 15.30
 
Matti Leiwo & työryhmä Missä olemme nyt menossa? Varhainen kielenkehitys ja dysleksia -projektin uusien tulosten esittely
15.30 - 15.45 Päivien päätös