Puheen ja kielen tutkimuksen päivät 18.-19.3.2005


PUHEEN JA KIELEN TUTKIMUKSEN PÄIVÄT 2005

Kielen ja kognition suhde

AIKA: 18.3.-19.3.2005
PAIKKA: Folkhälsanin terveystoimintatalon auditorio (Topeliuksenkatu 20, Helsinki, bussi 18 Rautatientorilta)
JÄRJESTÄJÄ: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys r.y.
HINNAT: 7.2.2005 mennessä ilmoittautuneet
-Jäsen 2 päivää 100 EUR 
-Jäsen 1 päivä 70 EUR 
-Ei-jäsen 2 päivää 140 EUR 
-Ei-jäsen 1 päivä 100 EUR 
-Opiskelijat 2 pv 50 EUR

8.2.-1.3.2005 välisenä aikana:
-Jäsen 2 päivää 120 EUR 
-Jäsen 1 päivä 90 EUR 
-Ei-jäsen 2 päivää 160 EUR 
-Ei-jäsen 1 päivä 120 EUR 
-Opiskelijat 2 pv 60 EUR

ILMOITTAUTUMISET: 7.2.2005 mennessä. Käytä ilmoittautumiseen tämän linkin takana olevaa ilmoittautumislomaketta. Ongelmatapauksissa ota yhteys sähköpostitse yhdistyksen sihteeriin: sihteeri@puhejakieli.fi. Jos missasit ilmoittautumisen jälkeen maksu- ym. tiedot, pääset niihin tämän linkin kautta.
PÄIVIEN KOTISIVU: http://www.puhejakieli.fi/pktp_2005.html
 


OHJELMA

Perjantai 18.3.2004
8-9  Ilmoittautuminen
9.00-9.30 Aamukahvi
9.30-9.45 Päivien avaus, puheenjohtaja Matti Lehtihalmes
9.45-10.30 Kaisa Launonen, Kielen ja kognition varhainen yhteys
10.30-10.55 Leila Paavola, Esisanalliset intentiot
10.55-11.20 Helena Heimo, Kompleksisten käsitteiden ja kognition yhteys
11.20-11.40 Keskustelu
11.40-13.00 Lounas
13.00-13.45 Krista Lagus, Miten hermoverkkomallit selittävät kielen oppimista?
13.45-14.10 Pirjo Korpilahti, Neuraalinen aktivaatio ja kielen omaksuminen
14.10-14.35 Tauko
14.35-15.00 Kati Renvall, Konnektionistinen malli nimeämiskuntoutuksen lähtökohtana
15.00-15.25 Seija Pekkala, Semanttinen sanasujuvuus - konnektionistinen näkökulma
15.25-15.45 Keskustelu
16.00 Vuosikokous

Lauantai 19.3.2005
8-9  Ilmoittautuminen
9
.00-9.30 Aamukahvi
9.30-10.30 Tutkimusraportit:
Johanna Kärki
Riitta Kääriä
Kaisa Nilsson
10.30-11.15. Juha Järveläinen, Sosiaalisen kognition hermostollinen perusta
11.15-11.40 Eira Jansson-Verkasalo, Sosiaalinen kognitio ja Aspergerin oireyhtymä
11.40-12.00 Keskustelu
12.00-13.30 Lounas
13.30-13.55 Minna Laakso, Oman puheen monitorointi ja korjaaminen keskustelussa: havaintoja lasten ja afaatikkojen puheesta
13.55-14.20 Anu Klippi, Konteksti ja kognitio: sanalliset ja ei-sanalliset ainekset afasiakeskustelujen merkitysneuvotteluissa
14.20-14.45 Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Suhtautumisia - esimerkkejä afaattisten puhujien tilannetajusta
14.45-15.00 Keskustelua
15.00 Koulutuspäivän päätös