Puheen ja kielen tutkimuksen päivät 17.-18.3.2006

PUHEEN JA KIELEN TUTKIMUKSEN PÄIVÄT 2006 Ryhmä- ja yhteisöpohjaisen kielen ja kommunikoinnin
kuntoutuksen haasteet

AIKA: 17.3.-18.3.2006
PAIKKA: Folkhälsanin terveystoimintatalon auditorio (Topeliuksenkatu 20, Helsinki, bussi 18 Rautatientorilta)
JÄRJESTÄJÄ: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys r.y.
HINNAT JA MAKSUTIEDOT: löytyvät tästä.

ILMOITTAUTUMISET: HUOM! Ilmoittautumisaikaa pidennetty 12.3.2006 asti! Käytä ilmoittautumiseen tämän linkin takana olevaa ilmoittautumislomaketta. Ongelmatapauksissa ota yhteys sähköpostitse yhdistyksen tiedotussihteeriin (tiedotus_sihteeri@puhejakieli.fi), joka antaa tarvittaessa myös lisätietoja koulutuspäivistä.
PÄIVIEN KOTISIVU: http://www.puhejakieli.fi/pktp_2006.html.

OHJELMA

Perjantai 17.3.2006
8.15  Ilmoittautuminen
9.00 Päivien avaus, Anu Klippi
9.15 Pirkko Rautakoski: Vaikeasti afaattisten henkilöiden yhteisöpohjainen kommunikoinnin kuntoutus ja taitojen ylläpito
9.50 Keskustelu
10.05 Riitta Vartiainen ja Marjaana Raukola: Kuvaus kommunikaation pragmaattisesta ryhmäkuntoutuksesta osana aivovammakuntoutusta
10.45 Keskustelu
11.00 Susanna Simberg: Äänihäiriöisten opiskelijoiden ryhmäterapian vaikuttavuus
11.35 Keskustelu
11.50 Lounas
13.15 Mia Dufva: Kielellisen harjoittelun vaikutus lapsiryhmissä: esimerkkinä varhainen puuttuminen englanninkielen oppimisvaikeuksiin
13.55 Keskustelu
14.10 Kahvi
14.40 Kaisa Martikainen: Vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen kehittäminen yhteisössä - OIVA-hanke 2005-2008
15.15 Keskustelu
15.30 Koulutuspäivä päättyy
15.45 Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen vuosikokous


Lauantai 18.3.2006
8.45 Ilmoittautuminen
9.15 Tutkimusraportit:
Maija Korhonen, Lotta Pitkänen, Seija Pekkala
: Kokemuksia dementiaa sairastavien ihmisten osallistumisesta kommunikaatioryhmän toimintaan.
Iina Heikurainen: Toimivat kommunikaatiokansiot ja niiden mallittaminen - uusi näkökulma tehokkaaseen kommunikointiin AAC-keinoilla.
10.00 Kahvi
10.30 Mikael Leiman: Evidenssitasot psykoterapian ja kuntoutuksen vaikuttavuustutkimuksessa
11.15 Marjukka Mäkelä: Vaikuttavuuden arviointi terapioissa
12.00 Keskustelu
12.30 Lounas
13.20 Auli Laiho: Ympäristölähtöisyys änkytyksen kuntoutuksessa
13.55 Keskustelu
14.10 Raili Määttä: Alzheimer-potilaan lähiympäristön kommunikatiivinen ohjaus
14.45 Keskustelu
15.00 Koulutuspäivien päätös