Puheen ja kielen tutkimuksen päivät 15.-16.3.2007


PUHEEN JA KIELEN TUTKIMUKSEN PÄIVÄT 2007

Kerronnan ja kertomusten tutkimuksen monet ulottuvuudet

AIKA: 15.3.-16.3.2007
PAIKKA: Folkhälsanin terveystoimintatalon auditorio (Topeliuksenkatu 20, Helsinki, bussi 18 Rautatientorilta)
JÄRJESTÄJÄ: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys r.y.
HINNAT JA MAKSUTIEDOT: Tämän linkin takana.

ILMOITTAUTUMISET: Käytä ilmoittautumiseen ilmoittautumislomaketta. Ongelmatapauksissa ota yhteys sähköpostitse yhdistyksen sihteeriin (sihteeri AT puhejakieli.fi), joka antaa tarvittaessa myös lisätietoja koulutuspäivistä.
PÄIVIEN KOTISIVU: http://www.puhejakieli.fi/pktp_2007.html.

OHJELMA

Torstai 15.3.2007
9.00 - 10.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
10.00-10.15 Matti Lehtihalmes: Kertova ihminen
10.15-11.00 Matti Hyvärinen: Kertomus ja kertomuksen rajat
11.00-11.45 Tarja Aaltonen: Kertojana me - kerronta yhteistyönä
11.45-12.00 Keskustelu
12.00-13.30 Lounas
13.30-14.15 Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka: Miten puheterapeutti voi tutkia kertovaa puhetta ja kielenkäyttöä?
14.15-14.30 Tauko
14.30-15.15 Liisa Karlsson: Mitä mielen päällä? Tutkimusmenetelmänä sadutus
15.15-16.00 Krista Heimonen ja Kaisa Launonen: Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa - Miten puhetta korvaavia keinoja käytetään kerrontaan?
16.00-16.15 Keskustelu
16.30 Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen vuosikokous

Perjantai 16.3.2007
9.00-10.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
10.00-10.45 Anneli Kauppinen: Alakoululaisen tekstimaailma
10.45-11.30 Anne Suvanto: Kielihäiriöisen lapsen kerrontataidot ja niiden kuntoututtaminen
11.30-11.45 Keskustelu
11.45-13.15 Lounas
13.15-14.00 Raportit ja keskustelu

Sanni Mäkikangas: Story Mapping -tekniikan
käyttö narratiivisten tekstien luetun ymmärtämisen kuntoutuksessa
Julia Väisänen: Kuinka terve ihminen tunnistaa käännekohtia visuaalisessa kertomuksessa?
14.00-14.45 Kerttu Huttunen: Kuulovammainen lapsi kertojana
14.45-15.15 Keskustelu
15.15-15.30 Päätös