Puheen ja kielen tutkimuksen päivät 27.-28.3.2014

PUHEEN JA KIELEN TUTKIMUKSEN PÄIVÄT 2014
Ajankohtaista lapsen kielestä

AIKA: 27.-28.3.2014
PAIKKA: Helsingin yliopiston juhlahuoneisto (os. Unioninkatu 33, Helsinki)
JÄRJESTÄJÄ: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys r.y.
ILMOITTAUTUMINEN: 10.3.2014 mennessä, ilmoittautuminen vain sähköisellä lomakkeella
HINNAT JA MAKSUTIEDOT: Tässä linkki maksuohjeisiin
PÄIVIEN KOTISIVU: http://www.puhejakieli.fi/pktp_2014.html

Haluatko liittyä yhdistykseen? Täytä sähköinen liittymislomake!

OHJELMA

Torstai 27.3.2014
07.45-8.45   I l m o i t t a u t u m i n e n  j a  k a h v i (sisältyy ilmoittautumismaksuun)

08.45-9.00   Päivien avaus / Dosentti Kaisa Launonen

                 Aamupäivän esitysten puheenjohtaja: Dosentti Kaisa Launonen

Sessio I    AJANKOHTAISTA ENNENAIKAISESTI SYNTYNEIDEN LASTEN KIELESTÄ

09.00-10.00   Erittäin ennenaikaisina syntyneiden lasten ääntelyn ja syömisen taidot / FT Helena Törölä
 

Sessio II   AJANKOHTAISTA KIELIHÄIRIÖISTEN LASTEN KIELESTÄ
10.00-11.00   Uusia menetelmiä kielellisen erityisvaikeuden tunnistamiseen / Professori Sari Kunnari

11.00-12.00   L o u n a s (lähiravintoloissa, omakustanteinen; linkissä ehdotuksia lounaspaikoista)

                   Iltapäivän esitysten puheenjohtaja: FT Soile Loukusa

12.00-13.00   Kielihäiriöisten lasten kertomusten episodirakenne arvioinnin ja kuntoutuksen
                      kohteena / FT Anne Suvanto

13.00-14.00   Kielellinen erityisvaikeus ja sen kehitys ensimmäisinä kouluvuosina / FT Pia Isoaho

14.00-14.30   K a h v i t (sisältyy ilmoittautumismaksuun)

14.30-15.30   Kielelliset taidot lapsilla, joilla on Aspergerin oireyhtymä / FT Satu Saalasti

16.00   Yhdistyksen vuosikokous

Vuosikokoukseen ovat lämpimästi tervetulleita kaikki Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen jäsenet!


Perjantai 28.3.2014

08.00-08.30   I l m o i t t a u t u m i n e n

                   Aamupäivän esitysten puheenjohtaja: Professori Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka

Sessio III    GRADUTÖIDEN ESITTELYT

08.30-08.45   SLI-lapsen kielellisten taitojen ennustaminen kouluiässä bayesilaisin menetelmin /
                      Veera Ryynänen, HY
08.45-09.00   Substantiivien ja verbien ymmärtämisen arviointi silmänliiketunnistuksen avulla
                      Rettin oireyhtymässä / Tiina Penttinen, Seppo Laukka, Antti Siipo & Matti Lehtihalmes, OY
09.00-09.15   The relationship between temperament and language development in infants /
                      Denise Ollas, ÅA
09.15-09.30   Sanaston kehitys ja taustatekijöiden yhteys sanaston määrälliseen kehitykseen
                      CDI menetelmän lyhyellä versiolla arvioituna 9-15 kuukauden iässä / Suvi Vehkavuori, TY

Sessio IV    AJANKOHTAISTA SISÄKORVAISTUTETTA KÄYTTÄVIEN LASTEN KIELELLISESTÄ
                    KEHITYKSESTÄ09.30-10.30   Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten kielelliset taidot / Dosentti Taina Välimaa

10.30-11.30   Miten sisäkorvaistutetta käyttävät lapset kommunikoivat - valtakunnallinen selvitys /
                      FT Päivi Rainò


11.30-12.30   L o u n a s (lähiravintoloissa, omakustanteinen; linkissä ehdotuksia lounaspaikoista)

                   Iltapäivän esitysten puheenjohtaja: Professori Anu Klippi

12.30-13.30   Suomen kieli ja viittomakieli kouluikäisten sisäkorvaistutetta käyttävien lasten arjessa /
                      Professori Ritva Takkinen

13.30-14.00   K a h v i t (sisältyy ilmoittautumismaksuun)

Sessio V    AJANKOHTAISTA KIELELLISTEN TAITOJEN ARVIOINNISTA

14.00-15.00   Mitä fonologinen keskipituus kertoo lapsen fonologian kehityksestä? /
                      FT Katri Saaristo-Helin

15.00-16.00   Lukeminen toisella ja vieraalla kielellä – haaste oppijalle ja tutkijalle / FT Lea Nieminen

16.00             P ä i v i e n   p ä ä t ö s / Professori Anu Klippi

ILMOITTAUTUMISOHJEET LÖYTYVÄT PUHEEN JA KIELEN TUTKIMUKSEN YHDISTYKSEN VERKKOSIVUILTA www.puhejakieli.fi/ -> ilmoittautuminen