Puheen ja kielen tutkimuksen päivät 26.-27.3.2015

PUHEEN JA KIELEN TUTKIMUKSEN PÄIVÄT 2015

Aikuisten neurologisperäiset puheen, kielen ja viestinnän ongelmat

AIKA: 26.-27.3.2015
PAIKKA: Folkhälsanin toimintatalo (Topeliuksenkatu 20, Helsinki)
JÄRJESTÄJÄ: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys r.y.
ILMOITTAUTUMINEN: 10.3.2015 mennessä, ilmoittautuminen vain sähköisellä lomakkeella
HINNAT JA MAKSUTIEDOT: Tässä linkki maksuohjeisiin
PÄIVIEN KOTISIVU: http://www.puhejakieli.fi/pktp_2015.html

Haluatko liittyä yhdistykseen? Täytä sähköinen liittymislomake!

OHJELMA

Torstai 26.3.2015
08.00-09.00   I l m o i t t a u t u m i n e n  j a  k a h v i (sisältyy päivien hintaan)

09.00-9.30   Päivien avaus ja katsaus päivien aihepiiriin / professori Matti Lehtihalmes, OY

                     Aamupäivän esitysten puheenjohtaja: professori Matti Lehtihalmes, OY

I    PUHE JA ÄÄNI - KUNTOUTUKSEN HAASTEET

09.30-10.15   Puheen piirteiden ja viestintäkeinojen muutokset ALS-taudissa - kuntouksen haasteita / FM, puheterapeutti Tanja Makkonen, TAYS

10.15-11.00   Parkinsonin tautia sairastavien ihmisten ääniterapian vaikuttavuus / professor emerita Susanna Simberg, ÅA

11.00-11.15   Keskustelu

11.15-12.15   L o u n a s (omakustanteinen)

II    KIELI, VIESTINTÄ JA IKÄÄNTYMINEN

                     Iltapäivän esitysten puheenjohtajat: professori Anu Klippi, HY & dosentti Seija Pekkala, HY

12.15-13.00  Oppia ikä kaikki? Ikääntymisen vaikutukset muistiin ja oppimiseen / PsT, dosentti Marja
                      Hietanen, HYKS

13.00-13.30   Ikääntymiseen liittyvät puheen ymmärtämisen haasteet / FT Terhi Hautala, OY

13.30-14.00   Muistelutyö ja ikääntyvien ihmisten elämänhistorian tallentaminen – esimerkkinä
                      ´muistitikku´/ FT, erikoistutkija Satu Pekkarinen, LUT

14.00-14.15   Keskustelu

14.15-14.45   T a u k o (hedelmiä; sisältyvät päivien hintaan)

III    AFASIAKUNTOUTUKSEN JA KUNTOUTUMISEN HAASTEET

14.45-15.30   Mitä uusin aivotutkimus kertoo afasiasta parantumisesta? / professori Matti
                      Lehtihalmes, OY & Professori Anu Klippi, HY

15.30-16.00   Kaksi- ja monikielisten ihmisten afasioiden paraneminen / FM Johanna Silvola, FM
                      Hanna Heikkinen & professori Matti Lehtihalmes, OY

16.00-16.15   Keskustelu

16.30   YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Vuosikokoukseen ovat lämpimästi tervetulleita kaikki Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen jäsenet!


Perjantai 27.3.2015

08.00-09.00   I l m o i t t a u t u m i n e n

                      Aamupäivän esitysten puheenjohtaja: professori Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, TaY

IV    GRADUSESSIO

09.00-09.20   Alzheimerin tautia sairastavien viittomakielisten henkilöiden suoriutuminen objektien ja
                      toimintojen nimeämistehtävissä. Pitkittäistutkimus. / Jertta Kangas-Lumme & Seija  Pekkala, HY

09.20-09.40   Frontaalilohkovaurion saaneiden henkilöiden pragmaattiset taidot / Maiju Karhu & Elisa
                      Ristioja, OY

09.40-10.00   Parkinsonin tauti ja puhutun kielen metaforat / Katariina Mattanen, Mikko Kärppä, Jari
                      Sivonen & Matti Lehtihalmes, OY

V    MUISTISAIRAUDET JA NIIDEN KUNTOUTUS

10.00-10.45   Miten erotan alkavat muistisairaudet tavanomaisista ikääntymismuutoksista - diagnostiikan ja hoidon mahdollisuudet / professori Raimo Sulkava

10.45-11.15   Etenevät afasiat – konsensus-luokitus ja sen ongelmia / professori Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, TaY

11.15-11.30   Keskustelu

11.30-12.30   L o u n a s (omakustanteinen)

                      Iltapäivän esitysten puheenjohtaja: dosentti Suvi Stolt, OY

12.30-13.15   Muistisairaiden ihmisten puheterapiapalvelut Suomessa - Kuntoutuksen suuntaviivoja
                      meiltä ja maailmalta / dosentti Seija Pekkala, HY & FM Johanna Kohonen, Neuropsykologipalvelu Ludus Oy

13.15-13.45   OIVA-koulutus vuorovaikutusosaamisen lisääjänä / FT, tutkija Tuula Tykkyläinen &
                      dosentti Camilla Lindholm, HY

13.45-14.00   Keskustelu

14.00-14.30   K a h v i (sisältyy päivien hintaan)

14.30-15.00   Muistisairauden vaikutukset viittomakieleen ja niiden arvioinnin haasteet / TtM, FM
                      Minna Rantapää, Kolarin kunta, FT Päivi Rainò, HUMAK & dosentti Seija Pekkala, HY

15.00-15.30   Parkinsonin taudin vaikutus viittomakielellä kommunikointiin / dosentti Pirkko
                      Rautakoski, ÅA

15.30-16.00   Keskustelu & päivien päätös / dosentti Suvi Stolt, OY

ILMOITTAUTUMISOHJEET LÖYTYVÄT PUHEEN JA KIELEN TUTKIMUKSEN YHDISTYKSEN VERKKOSIVUILTA www.puhejakieli.fi/ -> ilmoittautuminen