Puheen ja kielen tutkimuksen päivät 31.3.-1.4.2016

PUHEEN JA KIELEN TUTKIMUKSEN PÄIVÄT 2016

Näkökulmia vuorovaikutukseen

AIKA: 31.3-1.4.2016
PAIKKA: Folkhälsanin toimintatalo (Topeliuksenkatu 20, Helsinki)
JÄRJESTÄJÄ: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys r.y.
ILMOITTAUTUMINEN: 8.3.2016 mennessä, ilmoittautuminen vain sähköisellä lomakkeella
HINNAT JA MAKSUTIEDOT: Tässä linkki maksuohjeisiin

Haluatko liittyä yhdistykseen? Täytä sähköinen liittymislomake!

Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys on myös näkyvillä sosiaalisessa mediassa
 

Twitter: @Puhejakieli

 

OHJELMA

Torstai 31.3.2016
08.00-09.00   I l m o i t t a u t u m i n e n  j a  k a h v i (sisältyy päivien hintaan)

09.00-9.15     Päivien avaus - dosentti Suvi Stolt, OY

Sessio I         VUOROVAIKUTUS: PUHE, KEHO JA TOIMINTA
                      Puheenjohtaja: FT Leena Kääntä, JY

09.15-10.15   Kieli, vuorovaikutus ja toimintakäytänteiden haltuunottaminen
                      FT Tiina Keisanen, OY

10.15-11.00   Yhteinen liike, yhteinen kohde – vuorovaikutuksen tutkimusta liikenteessä ja luonnossa
                      FT Mirka Rauniomaa, HY

11.00-12.00  L o u n a s (omakustanteinen)

Sessio II      LASTEN JA NUORTEN VUOROVAIKUTUS
                     Puheenjohtaja: dosentti Anneli Yliherva, OY

12.00-12.45  Varhainen kielellinen ja sosioemotionaalinen kehitys vuorovaikutuksen kontekstissa
                      FT Leila Paavola-Ruotsalainen, OY

12.45-13.30   Määrittelyn haasteista CLIL-opetuksessa
                      FT Leila Kääntä, JY

13.30-14.00   K a h v i (sisältyy päivien hintaan)

Sessio III     VUOROVAIKUTUKSEN AIVOPERUSTA JA HÄIRIÖT
                      Puheenjohtaja: FT Satu Saalasti, AY

14.00-15.00   Sosiaalisen vuorovaikutuksen mekanismit ja aivoperusta
                      PhD Tommi Himberg, AY

15.00-15.45   Pragmaattiset ja sosiaalisen havaitsemisen vaikeudet ADHD:ssa ja autismikirjon
                      häiriössä
                      FT Soile Loukusa, OY

15.45-16.00   T a u k o

16.00             YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Vuosikokoukseen ovat tervetulleita kaikki Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen jäsenet!


Perjantai 1.4.2016

08.00-08.30   I l m o i t t a u t u m i n e n

GRADUSESSIO - Puheenjohtaja: FT Anne Suvanto, Oulu

08.30-08.45   Äiti ja ennenaikaisesti syntynyt lapsi vuorovaikutus-kumppaneina – äidin
                      vuorovaikutuskeinot ja ohjaileva toiminta
                      Anna Kuha, OY, Anneli Yliherva, OY, Mirka Rauniomaa, HY & Suvi Stolt, OY

08.45-09.00   ”Mennäänkö vielä kerran ja sitten vaihdetaan” Logopedian opiskelijoiden
                       vuorovaikutusta rakentavat kielelliset valinnat tehtävätyöskentelyssä lapsiasiakkaan
                       kanssa
                       Tea Mustajärvi, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka & Leena Rantala, TaY

09.00-09.15   Effekten av utbildning inom alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) för
                      speciallärare i Tanzania - En multipel single-subject studie
                      FM Mirjam Forsbäck & Pirkko Rautakoski, ÅA

09.15–09.30  ”Kymmeneksi minuutiksi ehtii kyllä pysähtymään”. Vuorovaikutuksen voimavarana
                      HYPmalli
                      Assi Rohiola, HY

SESSIO IV     AIKUISTEN POIKKEAVAN VUOROVAIKUTUKSEN JA KOMMUNIKAATION TUKEMINEN
                      Puheenjohtaja: FT Terhi Hautala

09.30-10.15   Kamera ja kynä afaattisen puhujan vuorovaikutuksen tukena, kaksi tapausesimerkkiä
                      YT Tarja Aaltonen, TAMK

10.15-11.00   Communicative-pragmatic impairment in schizophrenia: assessment and treatment
                      approaches
                      PhD Ilaria Gabbatore, OY

11.00-12.00   L o u n a s (omakustanteinen)

SESSIO V     VAIKEAVAMMAISTEN VUOROVAIKUTUS JA SEN TUKEMINEN
                      Puheenjohtaja: FT Soile Loukusa, OY

12.00-12.45   Multimodal communication in the case of mental retardation and verbal dyspraksia
                      PhD Ingrid Rummo, University of Tartu

12.45-13.15   Kuinka ohjaan yhteisöä kohtaamaan vaikeavammaisen asiakkaan?
                      FT Katja Koski, Espoo

13.15-14.15   Yhteisöllinen kuntoutus osallistavan draaman keinoin: tie kieleen
                      FT Tuula Pulli, Jyväskylä

14.15-14.45   K a h v i (sisältyy päivien hintaan)

Sessio VI      VUOROVAIKUTUS JA KUULEMINEN
                      Puheenjohtaja: dosentti Suvi Stolt, OY

14.45-15.30   Huonokuuloisuuden aiheuttamien haasteiden käsittely vuorovaikutuksessa
                      professori Minna Laakso, TY

15.30-16.00   Kuulovikaisten lasten pragmaattinen kehitys
                      FM Krista Wallenius, OY

15.30-16.00   Päivien päätös - dosentti Suvi Stolt, OY

ILMOITTAUTUMISOHJEET LÖYTYVÄT PUHEEN JA KIELEN TUTKIMUKSEN YHDISTYKSEN VERKKOSIVUILTA www.puhejakieli.fi/ -> ilmoittautuminen