Medlemsförmåner

Som medlem i Finsk förening för tal- och språkforskning kan du följa med forskning inom språkvetenskap och logopedi

Medlemsförmåner i Finsk förening för tal- och språkforskning

  • du får regelbundet aktuell information om finländsk forskning inom språkvetenskap och logopedi via den finska referentgranskade publikationen Puhe ja kieli som du får hemskickad fyra gånger per år
  • du har möjlighet att till ett reducerat pris delta i de årliga utbildningsdagarna Puheen ja kielen tutkimuksen päivät.
  • då du deltar i Puheen ja kielen tutkimuksen päivät får du publikationen Puheen ja kielen tutkimuksen päivien julkaisu som utkommer årligen.
  • du har möjlighet att via föreningens medlemssidor (www.puhejakieli.fi/jäsenet) läsa tidigare publikationer från Puheen ja kielen tutkimuksen päivät
  • du kan till  ett sk. Affiliated Society Member-pris delta i kongresser som ordnas av föreningens takorganisation International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP; https://ialpasoc.info/)
  • du har möjlighet att via föreningens medlemssidor fritt läsa IALP-organisationens referentgranskade tidskrift Folia Phoniatrica et Logopaedica
  • du kan delta i årsmötet för Finsk förening för tal- och språkforskning och påverka föreningens verksamhet